Projekty

Názov:Regionálne inovačné centrum Trnava
Zdroj:Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Žiadateľ:Trnavský samosprávny kraj
Termín:September – December 2009
Aktivity:Príprava a vypracovanie projektovej dokumentácie

Názov:Inovatívny znalostný systém pre kvalifikovaných migrantov z Vietnamu
Zdroj:Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov z tretích krajín
Žiadateľ:Elektrotechnický klaster – západné Slovensko
Termín:August 2009
Aktivity:Príprava a vypracovanie projektovej dokumentácie

Názov:Vzdelávanie zamestnancov pre spoločnosť SAMSUNG Electronics Slovakia, s.r.o.
Zdroj:Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Žiadateľ:SAMSUNG Electronics Slovakia, s.r.o.
Termín:Apríl 2009 – November 2011
Aktivity:Príprava a vypracovanie projektovej dokumentácie, projektové a finančné riadenie, monitoring projektu

Názov:Vzdelávanie podporujúce rast odborných a osobných zručností zamestnancov v spoločnosti SAMSUNG Electronics Slovakia, s.r.o.
Zdroj:Sektorový operačný program Ľudské zdroje Národný projekt XI
Žiadateľ:SAMSUNG Electronics Slovakia, s.r.o.
Termín:Február 2009 – Jún 2009
Aktivity:Príprava a vypracovanie projektovej dokumentácie, riadenie projektu, monitoring, žiadosť o platbu

Názov:Zriadenie technológie na energetické využitie odpadového tepla
Zdroj:Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Žiadateľ:SAMIL BALENIE, s.r.o.
Termín:November 2008 – Január 2009
Aktivity:Príprava a vypracovanie projektovej dokumentácie

Názov:Inovácia technického vzdelávania žiakov odborných stredných škôl TTSK v oblasti elektrotechniky
Zdroj:Operačný program Vzdelávanie
Žiadateľ:Trnavský samosprávny kraj
Termín:Október 2008 – November 2008
Aktivity:Príprava a vypracovanie projektovej dokumentácie

Názov:Nákup technológie na energetické využitie odpadového tepla
Zdroj:Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Žiadateľ:SAMIL BALENIE, s.r.o.
Termín:Máj 2008 - Jún 2008
Aktivity:Príprava a vypracovanie projektovej dokumentácie

Názov:Inovácia technického vzdelávania žiakov základných škôl v oblasti elektrotechniky
Zdroj:Operačný program Vzdelávanie
Žiadateľ:Mesto Galanta
Termín:Máj 2008 - Jún 2008
Aktivity:Príprava a vypracovanie projektovej dokumentácie