V uplynulých rokoch Slovensko zaznamenalo výrazný nárast investícií v oblasti elektrotechnického priemyslu, ale aj prílev ďalších firiem na vysokej technologickej úrovni, dôsledkom čoho prichádza k nárastu potrieb v oblasti vývoja a výskumu, zvyšovaniu požiadaviek na kvalifikovanú a odborne pripravenú pracovnú silu, ako aj k potrebám adaptovať nové myšlienky a trendy na slovenské pomery a takto zabezpečovať konkurencieschopnosť a trvalý rast podnikateľských subjektov pôsobiacich nielen v Trnavskom regióne, ale v rámci celej SR.

Pozvánka Bismes

cl_label_bronze